• Pravougaone kade

  • Pravougaone kade

  • Pravougaone kade

  • Pravougaone kade

  • Pravougaone kade za galvanizaciju

  • Pravougaone kade

  • Pravougaone kade

  • Pravougaone kade od polietilena

  • Kada za galvanizaciju

  • Pravougaone kade za galvanizaciju

Pored standardne metode spiralnog namotavanja plastičnih rezervoara ili kaca, cilindričnog oblika, bavimo se i proizvodnjom pravougaonih rezervoara(kada). One se izrađuju od ravnih ploča(pločevine), takođe proizvedene od polietilena visoke gustine HDPE. Njihova najčešća upotreba je u vidu kada za galvanizaciju i skaladištenje agresivnih kiseline ili kao sigurnosna paleta za sakupljanje opasnih kiselina ili hemikalija. Kao i svi naši proizvodi, rade se prema Vašem zahtevu.