• Ventilacioni kanali

 • Sistem za otprasivanje

 • Sistemi za otprasivanje

 • Sistem za otprasivanje sa reduciranjem dimenzija

 • Sistemi za otprašivanje – koleno

 • Sistem za otprasivanje – koleno

 • Ventilacioni sistemi – silos

 • Ventilacioni kanali – montaža

 • Ventilacioni kanali – montaža na licu mesta

 • Ventilacioni kanali

 • Ventilacioni kanali

 • Ventilacioni kanali

Ventilacioni kanali se izrađuju od polietilena visoke gustine PEHD (TR-144) u kombinaciji sa polipropilenom PP. Zbog izuzetnih karakteristika materijala  u sve većoj meri menjaju limene ili pocinkovane kanale.

Plastični ventilacioni kanali su termostabilni,nisu podložni koroziranju niti uticaju abrazivnih sredstava, otporni su na većinu hemikalija a glatka unutrašnjost im omogućava nesmetani protok zrnastih (praškastih) materija.

 

Prema tehničkom nacrtu kupca, postoji mogućnost izrade kolena, reduciranja prečnika cevi sa većih na manji i obratno,različitih vrsta ventila, klapni, odušaka ili pregrada. Za svaki Vaš idejni nacrt mi nudimo praktično rešenje. Postoji i mogućnost montiranja samog ventilacionog kanala na licu mesta.