Septičke jame od plastike

Septičke jame od plastike su horizontalni plastični rezervoari koji se ukopavaju u zemlju.Nastaju spiralnim namotavanjem polietilena visoke gustine PEHD (TR-144).